smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Blommor förskolan

Rutiner för klagomålshantering i förskola

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som barn har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett.

Den ifyllda blanketten skickas via e-post till
smarosor@hotmail.com

eller med vanlig post till:

Små rosorna förskolan
BOX 180 37
200 32 Malmö

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om du inte är nöjd med förskolans hantering av ditt klagomål kan du vända dig till förskoleförvaltningen. Kommunen har tillsynsansvar över Malmös fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Det betyder att ditt klagomål blir en anmälan av förskolan och att förskoleförvaltningen då kommer att utreda ärendet.

En del av utredningen är att förskoleförvaltningen skickar det du har skrivit till förskolan, så att de kan bemöta dina synpunkter. Du som anmäler får också se vad de svarar och då kan du ge din syn på svaret. Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut. Beslutet kan innehålla krav på att förskolan måste vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Du kan välja att vara anonym men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda. Är du anonym får du inte heller något besked om hur det går i utredningen.

Tänk på att inte fylla i några personuppgifter i formuläret om du vill vara anonym. Om du skickar in klagomålet via e-post, tänk på att din e-postadress kan innehålla ditt namn.

E-post: malmostad@malmo.se
Tel: 040-34 44 34
Telefontider: Vardagar 09.00 – 12.00
Postadress:
Malmö stad
205 80 Malmö