smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Inskolning

Små rosorna förskolan

Vi önskar dig varmt välkommen till Små rosorna förskolan!

Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra.

Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är van vid, och vad du som vårdnadshavare tycker är viktigt för ditt barn.

Du har säkert många frågor om vad det innebär att börja på förskola, och hur inskolningen kommer att gå till. Vi hoppas att vi med den här informationen kan ge dig en del svar på dina frågor. Vi hoppas även att du som redan har erfarenhet av förskolevärlden finner information här som är ny och intressant för dig.


Inskolningen

Vi vill att du finns tillgänglig på nära håll om det skulle behövas.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo att lämna ditt barn när det är dags för att lämna över till oss pedagoger. Ditt barns separation från dig sker först när du lämnat ditt barn till pedagogerna och det är då vi pedagoger kan bygga upp ditt barns tillit till oss.


Din roll som förälder under inskolningen

Under inskolningen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolelivet och de rutiner som finns på förskolan. Med rutiner menar vi alla de vardagssituationer som finns under barnets dag på förskolan: utelek, innelek, samling, måltider, vila, påklädning, blöjbyten m.m.

Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv under inskolningen hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på, och att ditt barn kan känna trygghet där. Vi tänker att ditt barn skolas in till förskolans verksamhet och ett socialt sammanhang och inte till en specifik pedagog.

Vi vet att ditt barn är van vid andra rutiner hemifrån än de vi har på förskolan. För ditt barn är det en stor omställning från att vara hemma till att börja på förskola. Ditt barn kommer till en helt ny miljö och känner sig trygg med dig, därför är det viktigt att du på ett positivt sätt visar ditt barn allt det nya och hur det går till på förskolan. Genom dig lär ditt barn känna den nya miljön, oss pedagoger och övriga barn i gruppen.

Det är viktigt att ditt barn inte behöver vara med om några avsked eller separationer under de tre första inskolningsdagarna. Behöver du t.ex. gå på toaletten är det bäst för ditt barn att det får följa med. Vi vill också be dig att stänga av mobiltelefonen under inskolningstidens tre första dagar.


Pedagogernas roll under inskolningen

Vi pedagoger kommer att lägga största vikt vid att lära känna dig som vårdnadshavare och vägleda dig. Om du känner trygghet med oss pedagoger vet vi att även ditt barn kommer att göra det. Barn litar på sina föräldrar!

För oss som ska lära känna ditt barn har du som vårdnadshavare viktiga kunskaper om ditt barn som vi är intresserade av. Berätta gärna detta för oss. Fyll också i pappret Barnkort och lämna det till oss. Vi kommer också att fråga dig om olika saker under inskolningen. Under inskolningen har vi pedagoger möjlighet att få se vad ditt barn är van vid, hur det vill bli tröstat, vad ditt barn tycker om att leka med osv. Vi pedagoger ser hur du som vårdnadshavare gör med ditt barn och lär oss av dig.

Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn!


Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du ska lämna ditt barn säger du ”hej då” på det sätt som passar dig och ditt barn bäst (pussa, krama, säga hej då och vinka).

När vi tar emot ditt barn säger vi – ”nu ska mamma/pappa gå, nu vinkar vi till mamma/pappa”. Det är viktigt att du säger ”hej då” så att ditt barn vet att du går, även om det känns svårt. Vi förstår att du kan tycka att det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om barnet är ledset. För ditt barns skull är det bäst om du lyckas hålla ”skenet uppe” och se glad ut. Det är också bäst om avskedet tar kort tid, även om det kan kännas svårt för dig. Vi vet av erfarenhet att om avskedet tar lång tid blir det bara svårare för ditt barn. Vi är vana vid att ta emot barn som är ledsna, om vi märker att ditt barn är svårt att trösta, eller att det tar lång tid kommer vi att självklart ringa dig.

Du får när som helst ringa till oss och höra hur det går för ditt barn, telefonnumret till oss på avdelningen hittar du sist i den här informationen.

När du under inskolningen och tiden efter lämnar ditt barn på morgonen kan det vara bra för oss att veta om det hänt något speciellt, så att vi kan bemöta ditt barn på bästa sätt.

Tiden efter inskolningen är fortfarande en känslig period för ditt barn, det är kanske ännu inte helt tryggt i sin nya miljö och det kan vara svårt att bryta mellan hemma och förskolan. Det är därför fortfarande bra med korta lämningar.


Hämtning

Ditt barn kommer att bli glad över att se dig. En del barn vet inte hur de ska visa sin glädje. De kan gå undan, vända sig bort, gråta eller gömma sig. Oavsett hur ditt barn reagerar är det viktigt att du som vårdnadshavare visar hur glad du är över att träffa ditt barn. För ditt barns skull är det även bra med korta hämtningar.


Barnets kläder och utrustning

För att ditt barn ska ha det roligt och utvecklande på förskolan är det viktigt med rätt utrustning. Ditt barn har ett stort rörelsebehov och tränar ständigt sin motorik därför är det viktigt med bekväma och oömma kläder. På förskolan kommer vi att måla, leka med vatten, sand och lera som också kräver oömma kläder. Utomhus - och inomhuskläder utan huvor, remmar och spännen som barnet kan fastna i är att föredra. När det regnar eller är blött utomhus behövs regnkläder.

I avdelningens hall har ditt barn en egen plats där du kan förvara ditt barns kläder och skor. Då väderleken ibland växlar från morgon till eftermiddag kan det vara bra att under en period ha olika kläder som passar för både varmt/kallt väder på förskolan. Vi vill att du tömmer och rensar ditt barns hylla/låda vid behov. En plats för ditt barns extrakläder finns också alltid på avdelningen. För att ditt barn ska slippa frysa eller vara blöt under dagen är det viktigt att du fyller på med extrakläder när du märker att det saknas. Vi rekommenderar att det finns minst två uppsättningar av extrakläder av trosor/kalsonger, strumpor, tröjor och byxor. Det underlättar mycket om du märker ditt barns kläder, nappar och annan utrustning. Enklast är att använda märkpennor.


Information

Information om ditt barn får du vid lämning/hämtning, och på individuella utvecklingssamtal och uppföljningssamtal vi har varje höst och vår. Annan information från oss på avdelningen, från ledningen och övrig information lägger vi i ditt barns låda som varje barn har i hallen. När du har frågor eller annat du vill prata om kontaktar du oss pedagoger på avdelningen när du är på förskolan, eller så ringer du till oss. För att vi alltid ska kunna nå dig under dagen, med information, eller om det händer ditt barn något, är det viktigt att du fyller i blanketten Personuppgifter med era aktuella telefonnummer, och lämnar till oss på avdelningen första inskolningsdagen.


Barnets pärm

Varje barn på Små rosorna förskolan har en egen pärm – barnets pärm. I den samlar vi material (teckningar, dokumentationer, fotografier) som visar på varje barns individuella lärande och utveckling. När ditt barn slutar på förskolan får ni med er pärmen hem.


Tider

För ditt barns skull är det viktigt att du så fort som möjligt uppger vilka tider ditt barn ska vara på förskolan. Om du tillfälligt behöver ändra ditt barns tid en dag kan du prata med oss pedagoger på avdelningen. Blir du försenad när du ska hämta ditt barn vill vi att du ringer och meddelar oss. Om det är någon annan än ni föräldrar som hämtar ert barn skall ni meddela oss på morgonen eller genom ett telefonsamtal under dagen. Detta för att vi ska kunna lämna ert barn till personen som hämtar.

Om ditt barn ska vara ledigt eller är sjukt vill vi att du ringer så tidigt som möjligt, helst innan kl.08.00 på morgonen. När barnet blivit friskt vill vi att du ringer innan kl. 15.00 dagen innan ditt barn ska gå till förskolan. Detta är viktigt då vi planerar pedagogernas tider och lunchen efter antalet barn på förskolan.


Sjukdom

Små barn som ännu inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar blir lätt och ofta sjuka, det är helt normalt. Det är inte ovanligt att små förskolebarn kan ha sju – åtta infektioner per år. Närmare skolstart sjunker oftast antalet infektioner då det egna immunförsvaret är mer ”tränat” och mognat.

För att ditt barn ska kunna bygga upp sitt immunförsvar är det viktigt att barnet får vara hemma och tillfriskna i lugn och ro, dvs. att det får en extra dag hemma efter sjukdomens slut, annars är det lätt att barnet drabbas av ytterligare en sjukdom.

Om ditt barn blir sjukt under vistelsen på förskolan med feber, eller av annan anledning inte orkar delta i förskolans ordinarie aktiviteter, kontaktar vi dig så att du kan hämta ditt barn.

Den vanligaste sjukdomen är förkylning. Vid lättare förkylning kan barnet vistas på förskolan men bör då orka delta i den dagliga verksamheten, även utomhus. Barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande läkemedel. Vanligt är också magsjuka, den är enormt smittsam och kan i värsta fall smitta en hel förskolegrupp och dess pedagoger. Alla vinner på att försöka bryta smittspridningen i god tid genom att stanna hemma tills barnet är helt friskt, dvs. 24 timmar (ett dygn) efter sista kräkning eller diarré. Vid vinterkräksjukan gäller särskilda regler, då bör man stanna hemma två dygn (48 timmar) efter senaste symptomet eftersom man smittar så länge.


Uppföljningssamtal

Efter avslutad inskolning kommer vi att ha ett uppföljningssamtal med dig. Vi sitter tillsammans en stund och pratar om hur du tycker inskolningen fungerade för dig och ditt barn, och hur det fungerar för ditt barn nu när det gått en tid.


Förskolans dagsrutiner

Här ser du hur en dag på förskolan ser ut från morgon till kväll.

  • Förskolan öppnar
  • Frukost.
  • Utomhuslek/ inomhuslek/planerad aktivitet på förmiddagen.
  • Samling.
  • Lunch.
  • Vila.
  • Inomhuslek/utomhuslek/planerad aktivitet på eftermiddagen.
  • Mellanmål.
  • Förskolan stänger.

Vi vill att du meddelar oss om ditt barn ska äta frukost, och att du i så fall lämnar ditt barn i god tid på morgonen på avdelningen. Detta för att vi ska kunna ta emot ditt barn på ett bra sätt innan frukosten börjar.

Tänk på att alltid lämna över ditt barn till en pedagog när du går. Så länge du är kvar på förskolan på morgonen är det du som vårdnadshavare som har ansvar för ditt barn, och du tar över ansvaret igen när du hälsat på ditt barn vid hämtning.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner förtroende för oss pedagoger och att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum. Det kan vara bra för dig som vårdnadshavare att veta att vi inom förskolan har tystnadsplikt. Detta innebär att vi pedagoger bara diskuterar med dig vad som rör ditt barn. Att ditt barn är försäkrat under vistelsen på förskolan kan också vara bra att känna till.

Vi ser fram emot en spännande termin och tycker att det ska bli jätteroligt att få arbeta med ditt barn. Tveka inte om du undrar över eller vill berätta något, stort eller smått. Vi finns här för ditt barns skull.

Vi hoppas vi ska få en trevlig tid tillsammans på förskolan.

Vi hoppas att du och ditt barn ska trivas hos oss på Små rosorna förskolan!

Inskolningsschema

Detta är ett preliminärt inskolningsschema för de barn som har sin första kontakt med Små rosorna förskolan. Alla barn är olika och vi diskuterar alltid inskolningen med respektive vårdnadshavare.

Vecka 1

Måndag
Vårdnadshavare och barn hälsar på i ca en timme mellan klockan 9.30–10.30.

Tisdag
Vårdnadshavare och barn är tillsammans på förskolan mellan klockan 9.30–11.00.

Onsdag
Vårdnadshavare och barn är tillsammans från klockan 9.00.
Vårdnadshavare går ifrån ca en timme. Inskolningsdagen slutar klockan 11.00.

Torsdag
Vårdnadshavare och barn är tillsammans från klockan 9.00.
Vårdnadshavare går ifrån när det fungerar. Barnet hämtas klockan 11.00.

Fredag
Vårdnadshavare och barn är tillsammans från klockan 9.00.
Vårdnadshavare går ifrån så fort som möjligt. Barnet hämtas klockan 11.00.

Vecka 2

Måndag
Vårdnadshavare och barn är tillsammans från klockan 8.30. Vårdnadshavare går ifrån när det fungerar.
Barnet äter lunch på förskolan och hämtas klockan 11.45

Tisdag
Vårdnadshavare går ifrån så fort som möjligt.
Barnet äter lunch på förskolan och hämtas klockan 11.45.

Onsdag
Barnet lämnas på förskolan klockan 8.30.
Barnet äter lunch och vilar på förskolan. Barnet hämtas klockan 13.00.

Torsdag
Barnet lämnas på förskolan klockan 8.30.
Barnet äter lunch och vilar på förskolan. Barnet hämtas klockan 13.00.

Fredag
Barnet går sin ordinarie vistelsetid.