smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Intagning och uppsägning

Regler för intagning och uppsägning av plats

Intagning:

Intagning sker från 1 års ålder.

Förtur gäller:

om barn har syskon på förskolan.

Platserbjudande

När barnet kommer i tur för att få en plats på förskolan skickas ett skriftligt platserbjudande. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare underteckna platserbjudandet.

Tillsynstider

Vid placeringstillfället kommer man överens om vilka tider som ska gälla för barnet/barnen.

Öppettider

Förskolan har öppet från 06.15 till 17.30 måndag till fredag vid behov t o m 18.00. Öppettider kan variera med hänsyn till barnens tillsynstider.

Taxa

Förskolan är avgiftsfri

Uppsägning

Uppsägning av plats ska ske skriftligen på särskild blankett. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare underteckna uppsägningsblanketten. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningsblanketten kommit rektor tillhanda.

Om plats på förskolan inte utnyttjas under två månader upphör rätten att behålla platsen.

Regler för kö för kö plats till Små rosorna förskolan:

  • anmälan kan ske tidigast den dag barnet föds,
  • anmälan ska ske skriftligen på särskild blankett som finns att hämta på förskolan,
  • kötid för förskolebarn räknas från den dag kö anmälan inkommit till förskolan