smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Öppettider

Öppettider

Små rosor förskola har normalt öppet vardagar kl. 6.30–17.30. För de familjer som har särskilda skäl har vi utökad verksamhet från klockan 6.15 till klockan 18.00.

Förskolorna har möjlighet att stänga fyra dagar per år. Detta för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Du som är förälder ska informeras i förväg. Om du inte själv kan lösa behovet av omsorg under dessa dagar ska du meddela det minst två veckor i förväg.