smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

En dag på vår förskola

En dag på vår förskola

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus i alla väder.

Vår pedagogiska miljö är i ständig förändring. Detta för att anpassas utifrån det som barnen just nu visar intresse för och de projekt vi arbetar med. På alla avdelningar finns möjlighet till skapande aktiviteter såsom exempelvis att experimentera, måla, klistra, klippa, pärla osv.

Schema över dagliga rutiner:

 • 06.15 – Förskolan öppnar
 • 08.00 – 08.30 Frukost
 • 08.30 – 09.15 – Fri lek
 • 09.15 – 09.30 – Samling
 • 09.30 – 11.00 – Planerade aktiviteter/utevistelse
 • 10.30 – Blöjbyte
 • 11.00 – 11.45 – Lunch
 • 11.45 – 12.30 – Vila
 • 12.30 – 14.00 – Planerade aktiviteter/utevistelse
 • 14.00 – Blöjbyte
 • 14.30 – 15.00 – Mellanmål
 • 15.00 – Sammanslagning av båda avdelningar
 • 17.30 – Förskolan stänger
 • Vid behov blöjbyte under dagen.