smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Vår barnsyn

Vår barnsyn

Verksamhetens uppgift är att ge barnen möjlighet att använda hela sin förmåga genom att få uttrycka sig genom t.ex. drama, dans, musik, skapande, tal och skrift.

Vi har en tro på barnet som kompetent med en inneboende kraft att utforska sina egna teorier. Barnet är nyfiket, livsglatt och kommunikativ och lär sig i samspel med andra.